Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του διεπιστημονικού και διαπανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμματος «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες». Το πρόγραμμα έχει έδρα το Πανεπιστήμιο Κρήτης και διεξάγεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμμετέχουν επίσης ερευνητές και ερευνήτριες από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο Boğaziçi της Τουρκίας. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Εντάσσεται στην πράξη «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της Διεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». Ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2015.

 

Βάσεις δεδομένων: Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων συγκεντρώνει μια επιλεγμένη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία περίπου που αφορά θεωρητικά, μεθοδολογικά και πραγματολογικά ζητήματα σχετικά με την έρευνα της κάθε ΕΟ.

 

Βάσεις δεδομένων: Σύλλογοι

Η βάση δεδομένων για τους συλλόγους συγκεντρώνει και καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη περίπου 9.500 τυπικών μορφών δημόσιας συλλογικότητας που δημιουργούνται κατά τον εικοστό αιώνα στην Ελλάδα στις συγκεκριμένες αστικές περιοχές και θεματικές που αναλύουν οι μελέτες περίπτωσης .

 

Ηλεκτρονική έκδοση

Διαβάστε στο διαδίκτυο

Κατεβάστε σε μορφή: pdf, swf, epub, mobi

 

 

Διεθνές συνέδριο

Δείτε επίσης: το πρόγραμμα του συνεδρίου, με σύνδεση στις ανακοινώσεις.

Κατεβάστε: το πρόγραμμα, την αφίσα και τις ανακοινώσεις του συνεδρίου.